dimecres, 27 de març de 2013

#AsSocPerla / segona trobada


Lloc: Biblioteca de Catalunya

Data: 18 de març de 2013, 19h
Assistents: 35-40 espectadors i membres de laperla29 (Oriol Broggi i Anna Madueño)


Benvinguda

A càrrec d’Oriol Broggi, tot enllaçant aquesta trobada amb la del passat 6/3/2013, en què alguns dels espectadors afins a laperla29 van apuntar-se a una llista per ser membres actius d’una futura agrupació d’espectadors.

Es reparteix un document que conté, resumits, objectius, les idees generals, els tipus d’activitats, i les implicacions (per part dels espectadors i de laperla) de crear una associació.


Intervenen els espectadors ...

Es planteja, com a qüestió de fons, si convé crear ja de partida i formalment una associació d’espectadors o si, per contra, es pot anar fent sense tenir una estructura definida. Seria convenient que laperla29 i els espectadors ‘visquin un temps junts abans de casar-se’? La qüestió no es reprèn fins al final de la trobada.

A continuació intervenen molts dels assistents, bàsicament en el sentit d’explicar com s’imaginen la seva relació amb laperla29 i què podria fer una possible associació/agrupació d’espectadors com a tal. Les preguntes clau que es formulen són:

-          Què espero de la possible associació?

Aquí les opinions són ben diverses: hi ha qui vol ‘participar més en l’activitat creadora de laperla29 i hi ha qui vol mantenir-se’n al marge, per seguir vivint la màgia de cada nova producció, però establir un vincle més directe amb laperla29. Es confronten les ganes de conèixer més d’aprop el treball intern de laperla i la por que l’associació pugui interferir més del compte.Totes les propostes que s’expliquen, tanmateix, entren dins dels tres àmbits d’activitats transcrites a l’acta del passat dia 6/3/13 i en el document repartit: a) les més vinculades al procés creatiu de l’equip de laperla29, b) les que poden derivar-se dels espectacles produïts, com ara conferències, visites, trobades post-funció, etc; i c) les que tenen a veure amb el món del teatre en general

-          Què puc aportar-hi?

Aquí les aportacions d’espectadors amb experiència en altres agrupacions o associacions similars parlen de la seva experiència, i de com acaben funcionant aquests grups. En Pere Riera, de l’Associació del Teatre Lliure, explica, per exemple, com es creen les comissions, i els avantatges de disposar d’una estructura estable, formal, com la que es deriva de constituir-se com associació.
Hi ha consens en què laperla29 té un tarannà diferent, que ha motivat la creació d’aquest ‘coixí’ d’espectadors. Oriol Broggi parla de la manera de fer ‘artesanal’, com a fet diferencial que crida l’atenció d’un cert tipus d’espectadors.
I s’observa que les activitats que es podrien dur a terme són molt variades, i totes ‘caben dins la previsió d’activitats plantejada


Ja hi ha activitats previstes

Laperla29 té previstes 6 activitats imminents en què els espectadors ja podrien participar més activament. Les presenta l’Oriol Broggi:
- La presentació del llibre d’Antoni Ramon sobre el teatre
- Una trobada per explicar el nou projecte de laperla29: 28 i mig
- La presentació del llibre sobre laperla29
- Una visita guiada a l’exposició d’Antoni Ramon sobre els teatres de Barcelona (a ala Biblioteca de Catalunya)
- Un ‘Cyrano’ especial (en dimarts), seguit d’un col·loqui post-funció
- Assaigs de 28 i mig

En Francesc Vila proposa afegir una xerrada sobre com s’aguanta laperla29 en el context de crisi actual.


Fer o no fer una associació

Es reprèn la qüestió inicial, sobre si convé crear una associació o no. Hi ha més veus a favor de crear-la, tot i que es fa notar que els espectadors, com a grup, no es coneixen prou, encara, cosa que pot dificultar, per exemple, la tria de les persones que poden exercir els càrrecs necessaris per crear la junta de l’associació. O la redacció dels estatuts.

Per acabar de debatre aquestes qüestions, s’emplaça als espectadors amb més ganes de participar i disponibilitat de temps, a una nova reunió, el dilluns dia 25 de març de 2013 (a la seu de laperla29, Torrent d’en Vidalet, 21).

També s’apunta la conveniència de crear una base de dades més exhaustiva, que reculli més dades dels espectadors del ‘nucli dur’, com ara aficions, habilitats, disponibilitat ... i idees d’activitats que l’associació pugui impulsar.

A la reunió del 26/3/2013 s’hi apunten Antoni Trallero, Montserrat Castillo, Òscar Montserrat, Lali Palau, Miguel Mochales, Imma Díaz, Sílvia Fortuny, Gemma Marcó, Lara Alonso, Francesc Vila, Georgina Barnils, Pepa Martínez i Eulàlia Comas.

divendres, 8 de març de 2013

#AsSocPerla / primera trobada


ASSOCIACIÓ D'ESPECTADORS DE LA PERLA 29

 LLOC: BIBLIOTECA DE CATALUNYA
DATA: 6 DE MARÇ DE 2013, 20H
ASSISTENTS: 180 ESPECTADORS + EQUIP PERLA 29


A la taula: Oriol Broggi, director de La Perla 29. Pepa Martínez, espectadora de La Perla. Eulàlia Lamarca, espectadora de La Perla 29.INICI DE L’ACTE

Benvinguda.

Motiu de la trobada: proposar fer alguna cosa amb els espectadors que es vulguin vincular a la iniciativa. Fer una primera trobada per escoltar opinions, idees, propostes.

Breu repàs de la història de La Perla com a productora. L’Oriol parla de diferents replans en la història de la companyia. El primer replà va ser la producció d’Els ulls de l’etern germà a la Sala Beckett. Després va venir Antígona, a la Biblioteca de Catalunya. Va ser l’arribada a l’espai i el primer espectacle d’èxit. Després els Shakespeares, Hamlet i El Rei Lear. I, finalment, la triada de Luces, Incendis i Cyrano. Espectacles produïts recentment i que han tingut molt èxit.

En aquests moments no sabem què passarà però tenim la sensació que obrim una nova etapa. I vam pensar que la creació d’una Associació d’espectadors (o alguna similar) podria ser un bon inici d’etapa. Per què? Doncs perquè trobem interessant un seguit de coses que l’Associació podria aportar:

  • Podria donar gruix al projecte de La Perla 29
  • Podria representar un “coixí” de gent propera, que sempre és interessant tenir a prop
  • Podria ser un motor que obligaria a replantejar-se coses i a plantejar-ne de noves
  • Podria ser l’inici d’una aventura col·lectiva, que amb la situació político-econòmica i social que tenim ve molt de gust
  • Podria aportar “poesia a la vida”, donar energies positives per continuar vivint

Què podria fer l’Associació?

En termes generals la possible associació hauria d’estar vinculada amb l’activitat de La Perla i també en podria generar de pròpia. Però sempre en complicitat. Caldria definir també, en una propera trobada, quines serien les contraprestacions, si hi hauria quotes, descomptes...


Això es podria resumir en 3 línies d’activitat:

1 / Activitats que tenen relació amb els processos creatius que es duen a terme dins de La Perla 29.

Acostar-se a l’activitat de La Perla 29 en el moment de construcció. Tenir la sensació de poder seguir d’una manera especial el procés de creació. Sentir-se partícip d’aquest procés. Assajos oberts, converses amb l’equip artístic durant la producció, algun assaig especial, alguna lectura de les obres, col·loquis després de les obres, relació amb el dia a dia.

2/ Activitats vinculades als muntatges, i que proposen vies paral·leles  a allò que s’està fent.

Crear un seguit d’activitats paral·leles als muntatges, o bé per afinitat temàtica, o bé vinculant-se a relacions formals, conceptuals, o bé de lligam amb la realitat que es pugui viure en aquell moment, o bé aprofitant els equips que s’estan vinculant a cada producció.
Xerrades, converses..., sobre el tema que tracta l’obra que fem. Activitats paral·leles que complementen les funcions. Conferències, exposicions, trobades...

3 / Activitats que a través de la perla ens permetin accedir al teatre  en general i a altres estructures de teatre del país.

Una relació més àmplia amb el món del teatre. Un pont que des de La Perla permeti relacionar-se d’una forma especial amb altres produccions, altres realitats teatrals i també culturals.
Sortides al teatre, converses amb gent del sector, viatges, lectures dramatitzades. Activitats que poden estar molt deslligades de La Perla però que donen un sentit, i al generar-les i fer-les funcionar acompleixen un cicle.


Com podria funcionar?

La idea que nosaltres llancem hauria de ser recollida per vosaltres, els espectadors. I hauríeu de decidir en què us constituïu. Podríeu fer una Associació. Uns Amics. O una altra cosa.

Des de La Perla ens semblava que la idea d’Associació implica un compromís que ens sembla interessant. Per engegar això necessitarem segur, algunes persones que s’impliquin en hores i que hi dediquin un temps.

Aquí, la Bet Orfila, gerent de La Perla 29, explica els passos que caldria fer per constituir-se com a Associació. Escriure uns estatuts, registrar-se, trobar una junta directiva, uns socis...

L’Associació tindria un funcionament independent a La Perla. La Perla oferiria un suport administratiu amb els tràmits de constitució i després amb el seguiment (podria fer els enviaments de newsletter, podria oferir el telèfon, un correu electrònic...). La Perla podria oferir l’espai de trobada per les reunions.


TENEN LA PARAULA LA PEPA I L’EULÀLIA, ESPECTADORES DE LA PERLA

L’Oriol ja havia parlat amb elles dues per explicar-los la idea, i totes dues, afins al projecte, van dir que s’hi podien implicar. I que els feia il·lusió poder engegar alguna cosa així.

La Pepa explica que ella és espectadora de La Perla i que li semblaria interessant crear alguna cosa. Un grup que acompanya i que proposa. Que fa de suport i que genera.

L’Eulàlia explica que sempre que ve a la Biblioteca pensa que “vol formar part d’això”. I que l’Associació d’espectadors li sembla l’oportunitat per vincular-se al projecte de La Perla.


TORN DE PARAULES (IDEES MÉS RELLEVANTS)

§     Sembla interessar en general crear una Associació, entenent aquesta fòrmula   jurídica com la més adient pel que s’està comentant. Caldrà pensar bé els objectius perquè siguin prou amplis i alhora concrets.

§     Pensar que tots aquests processos són llargs i lents. Que per començar es podria treballar més a fons les activitats que tenen una vinculació més directe amb el que fa La Perla i que amb el temps es podria anar més enllà i fer propostes pròpies.

§     Idea que tal com està tot, el camí per seguir endavant és cooperar i associar-se. Sinó serà impossible avançar.

§     Sobre les contraprestacions que La Perla podria oferir als seus socis hi hauria la possibilitat de convidar els associats a l’estrena?

§     Sobre les contraprestacions es decideix que s’elaboraran en una propera trobada. Quan ja es comenci a enfilar l’agulla.

§     L’Associació estaria vinculada amb el mecenatge? Hi hauria la possibilitat de ser mecenes o patró?

à A elaborar un cop s’estigui treballant ja la proposta concreta. La idea seria   poder plantejar-s’ho però segurament més endavant, quan ja estigui tot encaminat.

§     L’Associació ha de tenir present que ha de ser una estructura que acompanyi i ajudi a La Perla, en cap cas ha d’esdevenir una cosa angoixant per La Perla. És a dir, som aquí perquè volem que el projecte de La Perla tiri endavant, perquè ens l’estimem i perquè volem ajudar. La resta ve després.

§     El primer pas és trobar un “nucli dur” de l’associació. Unes 10 persones que tirin del carro i que facin feina.

§     Els espectadors de l’Associació podrien ajudar a fer difusió del que fa La Perla. Per una banda, buscant nous espectadors. Per altra banda, anant a les escoles i treballant el sector de l’educació per difondre l’amor al teatre.

§     Intentar que l’Associació no esdevingui una cosa endogàmica que es mira el melic. És important la vessant social i l’activisme.

§     Expliquen el cas de l’Associació d’espectadors de Ripollet que ara ja té 20 anys. Molt important que hi hagi un nucli de gent que s’hi dediqui. L’Associació pot tenir força, pot aconseguir coses.

§     A la llarga es poden buscar complicitats amb altres associacions, amb col·lectius d’amics...

§     Des de l’Associació es pot ajudar a reivindicar la tasca de La Perla i donar força davant les administracions. Els espectadors donem suport perquè la productora pugui continuar treballant.


COM QUEDEM?

En acabar la trobada deixem unes llistes perquè els assistents s’inscriguin. Una llista és per la gent que es vol implicar més. L’altra per la gent que vol seguir sent informada.

La segona trobada, amb la gent que s’apunta al “nucli dur” serà el proper dilluns 18 de març a les 19h a la Biblioteca de Catalunya.La trobada acaba amb un recital de poemes d’Espriu. Amb la participació de Clara Segura, Màrcia Cisteró, Oriol Broggi i Marc Serra (guitarra).

* Podeu veure un fragment aquí: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KHTladZVdl8